Läder -ett återbruksprojekt

 Vi är så glada och stolta . Nyligen har vi fått motta ett verksamhetsbidrag från nämden för hemslöjdsfrågor.

Följ med på resan, vi kommer att uppdatera löpande med bilder från arbetet och här kommer man också att kunna köpa de färdiga produkterna.

Uttdrag ur ansökningstexten:

"Jag vill undersöka möjligheten att skapa nytt läderhantverk med material från begagnade/kasserade skinn och läderföremål. Som läderhantverkare tycker jag att hållbarhetsperspektivet blivit allt viktigare. Skinn och läder är material som i flera led gör ett stort avtryck på miljön och behöver få ett så långt liv som möjligt.
Man gör en del försök med att riva och baka samman läderspill till olika produkter men det innebär att många av lädrets grundkvaliteter försvinner. Segheten, slitstyrkan och ytstrukturen.
Föremål i skinn och läder kasseras ofta på grund av små fel där resten av materialet ofta är i fint skick och borde således kunna användas rakt av till hantverk och slöjd utan att genomgå ytterligare en industriell process.
Under projektet vill jag ta fram några olika exempel på hantverksprodukter i återbrukat skinn( ej päls) eller läder.


Just nu pågår insamling av material, vi tar gärna emot material, men bara efter kontakt så att vi inte får en för stor mängd råvara. Exempel kan vara en jacka med ful reva eller fläck men där resten av plagget är fräscht. 

Vi tillåter oss att vara kräsna eftersom tillgången på överblivna skinn och lädervaror är stor. Varor med dålig lukt eller som förvarats fuktigt går  inte att använda i detta projektet.

Vi tar inte emot varor från rökare ( lukten går alldrig ur).

Tel 0708 938532